is toegevoegd aan uw favorieten.

Metselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwijdig te laten lopen met de schuinte van het dak. De vlechting moet beschouwd worden als een rollaag, waarom deze toch niet minder mag zijn dan één kop hoog. ....

Overigens is het niet nodig het aantal lagen der vlechting é®*1!* te houden; hooldzaak is de punten ervan evenwijdig met de

schuinte te beëindigen. ,

Men moet bij het beschouwen van een dergelijk stuk werk kijken naar de gehele vorm. Men kan zijn doel dus bereiken op tweeërlei manieren, zoals hierboven beschreven, of zoals gegeven

v

in fig. 220, waarbij de lagenmaat geregeld is. Het uitskan dient echter van te voren te geschieden, wil men met voor verrassinge

k°De aanvang van een boerenvlechting kan op velerlei wijzen geschieden. Figuren 222, 223 en 224 geven daarvan een aardig overzicht Ook de koppenmaat in de vlechting dient te worden afge schreven. Dit gebeurt met een kort stukje lat, b.v. bij de schuinte-

^Èr^n metselaars, die de lagen van de vlechting, van boven uit naar beneden toe, metselen.

Beëindiging van vlechting