is toegevoegd aan je favorieten.

Spel van vier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met schijn-complimentjes. Zij, geen oogenblik dupe van de schijn, maakte een caricatuur van wat ze haar gebrek wist en waagde zich aan vragen, die een verborgen bedoeling gebrekkig maskeerden. Lex vond telkens een antwoord, dat ook op dat verborgene kon slaan, 't Bleef een amusant spel, waar de omzittenden van mee genoten.

„Ik wist niet, dat je zóó slagvaardig was!" bekende Mies tenslotte onder algemeen gelach.

Bij de koffie geviel het, dat Rita en Leo samen zaten voor 't blokken vuur in de hal.

Beiden wisten 't niet anders dan toeval: Mies Vunders en Dagrind, een oogenblik tevoren nog bij hen, waren de muziekkamer binnengegaan, waar Bep Terstee een nieuwe filmsong begeleidde met haar luit. De deur van de kamer stond open, Beps zang was duidelijk te hooren, ook de zachte stem van Noes, die vlak bij de deur aan 't dienstertje een opdracht gaf.

Rita had even overwogen, Mies en Dagrind te volgen, maar 't leek haar te opzettelijk; dus bleef ze rustig haar koffie drinken. -*

Leo keek een paar seconden naar haar.

„Wonderlijk zitten wij hier!" zei hij toen, half fluisterend om de muziek niet te storen, een lachje om zijn mond.

Rita keek snel op: woordelijk sprak Leo haar gedachte uit en hij gebruikte 't woord wonderlijk om zijn opzet kenbaar te maken. Zelf zou hij dat woord nooit gebruiken, wist Rita.

't Maakte haar verlegen; ze wist geen weerwoord.

Leo zette zijn mocca-kopje neer.