is toegevoegd aan je favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er aan 't handje was. De Knijf haalde uit de papieren zak een chique bont te voorschijn; zoo een luchtig ding van dons, als dames op koele zomeravonden dragen. De koopman nam het snel over den toonbank aan, taxeerde het vluchtig en borg het direct in een lade weg. Op dit moment hoorde Wolf harde voetstappen achter zich. Hij zag twee politieagenten snel zich reppen en overal met scherpe blikken rondspeuren. Hij keek hen recht in 't gezicht en meende reeds als candidaat voor het „rusthuis" opgepakt te zullen worden, doch ze schenen naar ander wild te speuren en spoedden zich voort in de richting van het Spui; de buurt van de vele verdachte kroegjes. „Hij zal naar „Schele Freek" gegaan zijn," ving hij nog juist op en begreep direct, dat zijn discipel aan een gevaar ontsnapt was. Hij keerde zich naar de deur van den winkel en zag dat de Edelman zijn zaken gedaan had. Met vragende blikken bleef deze veiligheidshalve achter de glazen deur wachten en toen Thomas geruststellend knikte, waagde hij het naar buiten te komen. „Heeft u niemand naar mij zien zoeken?" informeerde hij bezorgd. „Jawel; twee vingertoppen van het grootbezit zag ik langs komen."

„In Godsnaam, wat bedoelt u!"

„Twee smerissen, die de maatschappelijke machine smeren, zoodat zij goed blijft loopen. Moet je daar God voor aanroepen, voor die kleine gauwdievenstreken? Ben jij me een held!" En terwijl hij dit spotlachend uitschreeuwde, gaf hij den ander een trap voor zijn zitvlak. Toen kwam het gevaarlijk karakter van den beleedigde even voor den dag. Schuw keek hij rond, of deze scène door niemand gezien was: „Denk er om, mijnheer Wolf," siste hij den medezwerver in 't gezicht, „ik ben een Jhr. de Booy, ruhe bitte, of ik sta niet voor mezelf meer in!" Het maakte echter op Wolf maar weinig indruk, toen hij zag dat de baron een nijptang uit zijn zak te voorschijn haalde, waarmee hij dreigde hem de hersens in te slaan. Niets zou hem op dat oogenblik liever geweest zijn, dan