is toegevoegd aan uw favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen blijven en nooit tot een Godvervloekt esperanto zullen ineensmelten. En bétalen doet hij ook," riep hij tot de giegelende twee vrouwen, die met een afgezaagd gezegde kwamen. „Hij heeft reeds lang betaald met zijn materieel bestaan." „Zijn kruis wierp een schaduw door het universum, die eeuwig is. Zoo zal dan de booze geest weer voor eeuwen zijn strijd tegen Christus verloren hebben en er is weer een nieuwe muur tegen het neo-heidendom. Epicurus alias Spinoza. Het woord, dat ik in u zaai zal één met u worden en gij zult u verbreiden in de stad. En zoo zullen we dan de oude stad van Willem den Tweeden heroveren. Alle groote dingen komen uit het kleine voort. Van boven komt het licht van broeder zon. De ware helden komen van onder u voort, de eenvoudigen en de tollenaars. Van de gepleisterde graven hebben we niets te verwachten. Neen, we moeten terug naar het bonte heldendom. „Naar het middeleeuwisme" moet onze leus worden! Uw tijd gaat komen, de tijd van de Gotieken en van oude levenswaarden, die nieuw gaan worden. Ik heb gezegd."

Tijdens deze improvisatie hadden de rampzaligen wel geluisterd, maar vragende beteekenisvolle blikken waren heen en weer gegaan; ook schouderophalingen van „weet ik wie die vent is". Nu was alles stil, alsof een ieder trachtte te raden, wat soort grappenmaker de baron hun voorgezet had. Sommigen meenden, dat hij een straatprediker was, anderen dachten een heilsoldaat en de vrouwen voelden veel voor een nieuw soort komiek, die hier zoo'n beetje generale repetitie hield. De groote krachtpatser echter stond langzaam van zijn stoel op en kwam naar de twee toe. De baron stierf duizend dooden.

„Zeg es, cheffie," sprak de groote zware, „wat was je bedoeling nou met dat prevelement?... Je zit ons toch niet te belazere, wel?... Ik vond het afgedonders fèn hoor, dat niet. Maar wat wou je nou ègelik? Kèk es, dat je 'n rooie bent, dat heb ik er wel uit verstaan; zoo'n beetje van de Christelijke kant natuurlijk, nou goed, dat snap ik ook wel, we zène niet van gistere, maar 't fène snap ik er