is toegevoegd aan je favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijbel met het brillenhuisje, en er stond een aschbakje bij en een tabakspot. Voor den schoorsteenmantel een hooge kachel; Christelijke scheurkalender-met-den-Goeden-Herder en texten aan den wand. Verderop, voorbij de kachel stond een linnenkast, die er bijna geheel wegduisterde in een hoek. Eindelijk had de plantsoenarbeider zijn lezen gestaakt en in zijn stoel achterover leunend, keek hij peinzend de rookwolkjes na van zijn pijp. „Ik lees daar weer," zeide hij, na een poosje zoo gezeten te hebben, „waar dominee Halbertsma het Zondag over had; dat God een gerecht Wreker is, dat niemand zijn geheiligde wraak ontloopt, al ging hij naar het einde der wereld." De beide vrouwen, doende met verstellen en breien, keken even op. Oudergewoonte verwachtten ze na zoo'n inleiding een lange oratie. „De echtbrekers," hervatte de man, „de overspelers, de hoereerders, alles krijgt zijn gerechte straf. De apostel Paulus zegt het zoo raak, ha, ha, ha; „dwaalt niet, noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards. Geene lasteraar, geene roover zullen het koninkrijk Gods beërven, en ook staat er ergens: het lichaam is niet voor hoerderij; en in Mattheus 5 : 28: Ik zeg u, hij die eene vrouw aanziet om dezelve te begeeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Ha, ha, ha... Ja... dat is de apostel Mattheus! Raak hoor... ha, ha, ha!"... Vervolgens keek hij, in zijn geest nog eens de preek van den laatsten Zondag recapituleerend, weer naar de rookwolkjes. Na een stilte, waarin men slechts de breipennen van de oude vrouw hoorde tikken; buiten een eenzaam huilenden hond en het verwijderd getoet van een vertrekkende stoomboot op de Maas vernam, waagde Carolien, doch heel bescheiden, te vragen: „Maar waarom heeft God ons dan zoo zwak gemaakt, dat we al maar zondigen?"

„Zwak gemaakt?" vroeg de vader kwaad-verbaasd; „wat is dat?... zwak gemaakt?... We zijn niet zwak