is toegevoegd aan uw favorieten.

Parade gaat door!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet dragen als je niet Roomsch bent en daarom doe ik het maar onder mijn jurk.

— Je kunt het bést dragen....

??

— Het kruis is toch geen Roomsche instelling. Het is het symbool van het Christendom.

— Je bent gek! Ik zou me schamen Roomsch te lijken. Als je dat niet begrijpt.

Hij voelt zich teleurgesteld. De Grenadiers en Jagers spelen de laatste maten van de ouverture ,Piqué Dame' en dadelijk daarop het Wilhelmus. Hij weet nu wel zeker dat God niet bestaat en vindt het leven plat.

13

Maar den volgenden morgen, toen hij wat rondfietste bij de Waterpartij, raakte hij weer aan dien anderen twijfel. Aan die gedachte van eergisteren in den kelder te Wassenaar: Doen groote menschen altijd maar alsof? Het is als een wijsje dat maar niet uit zijn hoofd wil.

— Wel jongen, je kijkt of je wat te vragen hebt! zeide zijn vader aan de koffie.

Neen, hij had niets te vragen. Als hij dat van dat zwempak nu heel zéker geweten had, dan misschien. Maar dat was al zoo lang geleden. Zoodra hij zijn laatste boterham op had en in de kamer alleen was achtergebleven zocht hij naar de courant op het tafeltje in den hoek naast het dressoir. Hij wou dat verslag van de feesten nog eens overlezen. Hij wist nu: dat zeurderige versje in zijn kop was met die courant begonnen, toen hij haar vanmorgen uit de bus had gehaald. Met de bladen ging hij naar zijn