is toegevoegd aan uw favorieten.

Parade gaat door!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamertje. Hij spreidde de groote vellen voor zich uit. De Aubade voor het Paleis. Neen, dat niet. Hier! De Illuminatie en het Vuurwerk. Het slot! ,....Op dit Koninginnefeest, en in 't bizonder op den avond met de schitterende illuminatie en het vuurwerk terugziende kunnen wij met voldoening getuigen: het Nederlandsche volk heeft den 31 en Augustus weer op gepaste wijze uiting gegeven aan de dankbaarheid waarmede het voor zijn Vorstenhuis is bezield. Ze doen goed, zulke hoogtepunten in ons nationale leven, waarop ons volk beseft in de liefde voor het Vaderland en onze Koningin één*te zijn, verbonden door een schoone traditie en voor een oogenblik vergetende al wat in het dagelijksch leven ons scheidt. Het was een glorieuze avond, het was een glorieuze dag!'

Wim zat te schrijven. Hij wist niet, hoe opeens die pennehouder in zijn hand kwam, maar hij schreef. Een ,Ingezonden Stuk'. Op school hield hij van opstellen en maakte daar goede cijfers voor. Maar nu was het anders. Of zijn pen door iemand achter hem werd bestuurd. Hoe mal!

,Geachte Redactie. Met belangstelling las ik Uw verslag over de Koninginnefeesten. Ik ben blij dat het zulk mooi weer was en vele menschen dus genoten hebben. De parade heb ik niet gezien. Ik geef niet veel om al die gestrekte knieën en heb zoo'n idee, dat al die jonge mannen er ook niet erg veel om geven, maar dat weet ik natuurlijk niet en ik wilde alleen maar schrijven over den avond in het Bosch. Die Chineesche tempel vond ik heel mooi, maar U moet met het woordje ,glorieus' in Uw verslag toch niet dien Tempel bedoeld hebben. Ik geloof wèl dat de menschen tevreden waren, al hoor-