is toegevoegd aan je favorieten.

Als de wereld donker is...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelezen, en men besloot om streng op te treden.

„Die Sinterklaas van mij,” zei het kleine kerstmannetje, „die Sinterklaas zag er uit als een vogelverschrikker. Heelemaal geëxalteerd en uitgehongerd. Z’n tabbaard vol gaten. Bij ’t zedelooze af.... Dat komt er van. Waarom willen ze altijd alles verbeteren!” En de anderen zeien dat ’t slécht is altijd maar alles te willen verbeteren als alles altijd al zoo goed is geweest als ’t is. Zooiets getuigt van ontevredenheid, Waarom zijn sommige menschen altijd ontevreden, en anderen niet? „Kinderen van èèn vader— Als straks de lichtjes schitteren in de boom.... Vrede en vriendschap! Broederschap!”

„Gelukkig,” zeien de kerstmannetjes, „dat Kerstmis tenminste een feest is met een achtergrond, een feest van liefde....! De hazen en de gebraden kalkoenen zijn natuurlijk alleen voor énkelen, maar kèrstliederen brengen we aan iederéén.”

Toen zongen ze een canon bij ’t orgel in ’tzendingslokaal van de Hersteld Protestantsch-Katholieke Hervormd-Nationale Evangelisch-Luthersch-Christelijke Ge-