is toegevoegd aan uw favorieten.

Sigarenfabriek José Alvarez

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peroratie. Arnold luistert gaarne naar hem. Seegers doceert, maar hij doceert smakelijk.

— De Oostenrijksche regie had verleden jaar, zooals u zelfweet, dringende behoefte aan dunbladdige Java's en aan lichte Sumatra's, kwaliteit kwam er minder op aan. Wanneer aan de mode maar kon worden voldaan, dus: licht, licht, licht! Welnu, waarde heer, ik taxeer het op zeker drie tot vierduizend pakken, die de regie toen al voor de directe fabricage noodig had, en weet u wat het totaal bedrag aan balen was waarmee ze naar huis zijn gegaan? En... Seegers' wijsvinger komt er bij te pas... officieele noteeringen van Laarmans & Co.: nog geen negentienhonderd balen, mijnheer, nog geen negentienhonderd ... weet u wat dit beteekent ? Dat logisch nagerekend de Regie thans reflectant is voor minstens zesduizend pakken, minstens !! En gelooft u mij maar, dat het dan nog hoofdzakelijk om de Sumatra's gaat! En nu Amerika ! U weet er zelf alles van, die hebben altijd honger als het maar goed brandende eerste lengtes volblad zijn en licht van kleur natuurlijk.

— En goed van smaak, kwaliteit, interrumpeert Arnold.

— Ook al een stuk verminderd de laatste jaren... het mag natuurlijk geen wrang smakende N.A.T.M. zijn of een scherpe S.M. Sumatra, maar wanneer ze een bladdig tabakje kunnen inpikken, kleur houdend, dan hoeft dat nog geen uitgezocht Deli merk te zijn. Wanneer het een smaaklooze tabak is, neutraal, zoodat het Havana binnengoed domineert, weest u er dan maar zeker van dat ze willig zijn, heel willig... de tijden zijn veranderd... en