is toegevoegd aan uw favorieten.

Een menschenhart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fluistert zelf ook al: hij weet niet waarom. Maar Heertje schudt zijn kop. „De deur is op slot", smoest Heertje, ,ik mag er niet in." Hij peutert groen uit de stoepnaden, tusschen de steenen vandaan: „Simmetje is nou bij me Moeder." Heertje die kijkt zoo raar verspiederig rond of hij alleen midden in een donderbui zit. Er is ook weer een end beverigheid in zijn gezicht. En Gabe zoemt als een bromvlieg aan zijn oor: „Wat loensch je toch gek?, je wéét toch dat ze er twee heeft, je zei het zelf, toe' lachte je er om, gewóón zei je, dat is zoo vaak, zei ie." Heertje knikt, Heertje geeft hem als-maar gelijk.

Jawel", zegt Heertje, „maar als Flippie Prinselie nou komt, hè?, en dat kèn altijd." Hij praat niet hij bromt maar zoo'n beetje. „Nou - dan slaat hij toch zeker de heele keet tegen de vlakte?, de heele mietersche keett Hij likt langs zijn bovenlip, hij likt gedurig langs zijn bovenlip. „Gaan er dan tusschen uit", raadt Gabe hem aan. „knijp er dan tusschen uit, man." Heertje schudt zijn kop. „Ik ken niet. Dat ken ik niet. Ze wil dat het net is of ik ook wacht op haar. En als hij er is, dan moet ik hard praten, dat ze dadelijk weet dat hij hier staat. Ik snap het best. Simmetje ken dan in geval van nood ook nog achteruit. Ze zeit: „Ik moet wat met Oom Sim bepraten, nou ja, bepraten, dat kenne we."

Gabe rookt ineens als Prinselie met zijn hoofd achterover en met spitse lippen. Hij blaast ook een ootje. Hij kan ook al door zijn neus rooken. Hij doet dat allemaal om Heertje op andere gedachten te brengen. En hij spuugt opzij uit zijn mond, net als Robel met een ster siiet-geluid. Het staat kranig, het klinkt ook kranig. Hij zegt: „Ik ken een mug in me mond laten loopen, jij