is toegevoegd aan uw favorieten.

Weest overtuigd!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N atuurlijk geven mijn tegenstanders mij geen gelijk — een heel enkele mag erkennen, over deze dingen nog weinig te hebben nagedacht, de meesten zullen zeggen: Wat? durft iemand te beweren, dat wij geen overtuiging hebben? — onze overtuiging is even goed als die van een ander. Wij kunnen ons omstandigheden denken, waaronder het onze plicht is, in den oorlog te gaan, — wij zullen b.v. ons vaderland verdedigen wanneer het wordt aangevallen, wij willen strijden voor onze bezittingen, vooral voor ons cultureele goed.

En toch — zij mogen lang of kort praten: zij hebben geen overtuiging. Want wat zou mijn overtuiging waard zijn, als ik de mogelijkheid open liet, dat een ander gelijk kon hebben in een andere overtuiging?

Bijvoorbeeld: Ik geloof niet aan den Duivel. Beteekent dat: maar mogelijkerwijs bestaat hij toch, want andere menschen gelooven in hem? Nee, waarachtig niet. Ik geloof niet aan den duivel beteekent: alle menschen, die wel in hem gelooven, hebben ongelijk.

Ik geloof niet in de rechtvaardigheid van den oorlog — dat beteekent niet: er zouden wel eens