is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het ééne ter verheviging van het andere, de dagen der principieel abstracte of absolute kunsten hebben hun maximum reeds geteekend. Kleur en vorm, vorm en inhoud zoeken elkander weer in de eenheid van een nieuwen geestelijken achtergrond en in de grondige beheersching van het ambacht. En zoo iets weder gewonnen is, dan is het zeker dit laatste, omdat het eigene, het oorspronkelijke, d.i. het wezenlijk-persoonlijke eerst daardoor tot het waarlijk-groote kan uitrijzen.

Voor den leek zal deze winst een winst aan verstaanbaarheid blijken, voor kunstenaars en publiek een herstel van het verbroken contact.

Deze tentoonstelling geeft in het werk onzer leden een goed beeld van dit zoeken en bereiken op het gebied van schilderkunst, plastiek, grafiek, architectuur en kunstnijverheid en wij zijn den Burgemeester, Mr. S. J. R. de Monchy, het Gemeentebestuur en den heeren Dr. H. E. van Gelder en Dr. G. Knuttel Wzn. ten zeerste dankbaar voor hunne toegewijde medewerking, die het ons mogelijk maakte daarvan te getuigen.

HEIN VON ESSEN.