is toegevoegd aan je favorieten.

Jubileumtentoonstelling Haagse Kunstkring

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaal met podium en muziekgalerij en 4 kleine zalen, welke alle onderling in verbinding kunnen worden gebracht.

De ruimte op den beganen grond is gebeel in beslag genomen door de trapbal, de 3 trouwzalen met baar wachtruimten, garderobes, wachtkamers voor de tribunes, enz.

De interieurs zijn door het plan, de verdiepinghoogte en de raamverdeeling in hun elementairen vorm bepaald. Hierbij is, evenals bij het exterieur, de noodige aandacht besteed aan de verhoudingen, als zijnde van primaire beteekenis.

In de groote hal zijn de kolommen, de wanden onder de galerijen en de balustraden bekleed gedacht met gepolijste witte travertin. Ook de traptreden en de vloeren zijn in dit materiaal gedacht, de laatste in afwisseling met groen marmer. Boven de galerijen zijn de wanden geschuurd, aldus een rustigen achtergrond biedend voor plaatselijke decoratieve behandeling in den vorm van wandbeschildering of mozaïkbezetting, en verder voor beeldhouwwerk. De Raadzaal heeft tot ± 2.50 M. uit den vloer een eiken betimmering. Voor de verdere wandbekleeding komen materialen in aanmerking, die een goede acoustiek waarborgen. Mede uit deze overweging zal het plafond bestaan uit cassetten. Als vloerbedekking is een tapijt hier aangewezen.

Voor de feestzalen is aan betimmering met houtsoorten van lichte kleur gedacht in combinatie met bespannen of geschilderde wanden. Voor avondverlichting komt een algemeene verlichting door plafondbestraling in aanmerking, met bijverlichting door kronen en wandappliqués.

Werkgedeelte.

De veranderingen in de indeeling, zoowel als in de architectuur kunnen niet alle genoemd worden. Zooals bij uitwerking van schetsplannen gebruikelijk is, werden alle onderdeelen van het plan nagegaan en gecorrigeerd.

Enkele voorname punten worden hier genoemd: