is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe ons drukwerk vroeger geïllustreerd werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speurt men niet den geest van Géricault achter de verve in de soldaten-prenten 32 en 33, of dien van Daumier achter de karikaturen 39 en 44? En wie niet bang is voor een historisch wel niet te verantwoorden sprong door de eeuwen kan wellicht door de boerenplaat 58 aan Pieter Brueghel worden herinnerd of zelfs ten gevolge van de zeer karakteristieke witte lijnen in 59 aan sommige van de etsen van

Hercules Seghers...

* *

*

Toen ik, onder het maken van dit boekske, de oude blokken bekeek: gebarsten, scheefgetrokken door den ouderdom, beschadigd, wormstekig en broos, zooals ze zijn, en toch nog in staat menschen te verblijden, lang nadat de graveurs die ze gemaakt hebben dood en vergeten zijn, — daar rees in mij de vraag, of van ons hedendaagsch werk over honderd jaar ook nog zooveel positieve kracht zal uitgaan...?

Laten wij dat hopen.

H. Friedlaender