is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Thans een enkele bladzijde over mijn eigen leven en arbeid in Indië. Mijn standplaats is Batavia, daar bevindt zich het bureau van den gouvernements-accountantsdienst en daar heb ik dus mijn werk, als ik niet op reis ben. Ik ben echter weinig „thuis": de gouvernements-bedrijven en administraties, met welker controle ik belast ben, liggen over geheel Java en Madoera verspreid. Ik heb collega's, die weken achtereen op Bandoeng of Soerabaja zitten om de administratie der S.S. te controleeren en dan weer maandenlang op ons bureau moeten blijven om allerlei rekeningen en bescheiden uit te zoeken of rapporten op te maken. Mijn werk brengt mij van de eene plaats naar de andere. Zóó zit ik bij de zoutontginning op Madoera — waar ik puf van de hitte — en een week later bekom ik van deze tropische temperatuur op een hooggelegen gouvernements-kina-onderneming in de Preanger, waar ik mij 's avonds warm bij een petroleum-kachel en 's nachts, zelfs onder een wollen deken, ril van de kou. Ik ken Soerabaya, Semarang en de overige kustplaatsen even goed als Soekaboemi, Lawang, Malang en de andere vriendelijke bergstadjes. Dat alles is afwisselend genoeq, zóó afwisselend, dat ik werkelijk blij ben, als