is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, of Wim misschien naar „Lamansari" is gereisd. Het zou natuurlijk dwaas geweest zijn, zoo zonder meer weg te gaan. Toch zou hij zich op die manier met één ruk van alles, wat hem in zijn oude omgeving drukt, hebben losgerukt. Maar wat de Chinees zegt, bewijst wel, dat Hoogerbeets daaraan niet heeft gedacht.

„Heb je wat bijzonders aan mijnheer gemerkt?" vraagt Lastman.

„Ja —mijnheer was bingoeng x)."

„Heeft hij nog gezegd waarom hij een auto huurde en niet met z'n eigen wagen en chauffeur ging?"

Ja — de cylinders moesten worden nagezien en mijnheer was vermoeid, zenuwachtig."

Weer overleggen wij, er is geen twijfel aan, Wim is naar Soerabaya gegaan om van Someren en Non op te zoeken. Daar kunnen allerlei onaangename verwikkelingen uit voortkomen — en Hoogerbeets' toekomst staat ook op het spel. Wij moeten hem verhinderen in Soerabaya te komen. Maar kunnen we dat? Een moment denken wij er aan Wim per auto achterna te gaan, maar dat denkbeeld laten wij al spoedig varen. Hij heeft een grooten voorsprong en er is geen enkele reden om te onderstellen, dat hij door onze tusschenkomst zijn reis zal opgeven. En dwingen kunnen wij hem niet. Hij is op een handige manier aan ons toezicht ontsnapt. Zoo'n wél overwogen wijze van handelen, zoo'n geslepenheid op een bepaald punt, tref je meer bij zenuwzieken en geestelijk ontwrichten aan. Wim is ten slotte vrij man, hij kan doen en

i) Bingoeng = verward, zenuwachtig.