is toegevoegd aan uw favorieten.

Amok...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slag genomen. Er valt administratief héél wat te redderen op de fabrieken! Het is wonderlijk, maar de fabrieken, waar de administratie hopeloos in de war is, halen de beste productie en de hoogste winsten. Ondanks geknoei en — diefstal. „Tanahrawang" maakt een uitzondering — daar is alles in orde. Dat doet mij genoegen voor van Someren! Maar op sommige andere fabrieken! Men ziet mijn verschijning gewoonlijk met gemengde gevoelens tegemoet. Als ik er eenmaal ben, blijk ik mee te vallen! Ik volg een héél eenvoudig systeem, dat én voor de directie èn voor de fabrieksleiding het prettigst is. Ontdek ik knoeierijen, dan maak ik niet direct rapport, maar zeg den boekhouder, dat ik een week later terug kom, omdat er, naar ik geloof, enkele dingen niet kloppen, die hij misschien eerst in orde wil maken. Dan zijn ze op zoo'n fabriek murw en kan je alles met ze doen. Een week later klopt de boel <— ik kijk niet te veel naar wat vroeger is gebeurd, maar schrijf administratieve wijzigingen voor, door welke herhaling van oneerlijkheid zoo goed als uitgesloten is. Saboteert men mijn voorschriften of valt een boekhouder bij herhaling in knoeierij of diefstal, dan ben ik onvermurwbaar. Maar direct slachtoffers maken — dat doe ik niet. Zooiets is voor een directie óók onpleizierig en je maakt je gehaat bij het personeel. Als vroeger de controle slecht was, althans onvoldoende, dan mogen zij, die hun fouten behalve aan eigen zwakte en hartstocht, óók aan een verkeerd systeem te wijten hebben, niet zonder meer de slachtoffers zijn, die boeten. Men meene nu niet, dat ik mijn