is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERRASSING

tafel (table d'höte) — waren er ditmaal zooveel gasten van buiten op datzelfde terras aanwezig, dat er van een geregeld en vertrouwelijk gesprek geen sprake kon zijn. Na afloop van den maaltijd, installeerden wij ons in het kleine tuinhuisje aan het einde van het terras en nu eerst was er gelegenheid tot vertellen.

Ik deed mijn vrouw nu zoo nauwkeurig mogelijk verslag van mijn ondervindingen van dien ochtend. Evenmin als ik, was zij in staat een logische verklaring te geven, waarom De Blok, die eerst zoozeer gesteld was geweest op mijn hulp en vooral op die van mijn vriend, den detective, opeens van denkwijze veranderd zou zijn. En toch wees zijn houding daarop: de kalmte, waarmeê hij de tijding van G.G.'s niet komen had opgenomen, en de aan het onhebbelijke grenzende manier, waarop hij mij mijn congé gegeven had (om 't zoo eens uit te drukken ), wezen daarop. De verklaring, die zuster Ammens van zijn veranderde houding gegeven had, vonden wij geen van beiden erg afdoende, hoewel -— dit moesten wij erkennen — haar nauwkeurige kennis van het karakter van den man haar van ons allen het best tot oordeelen in staat stelde. Maar niettemin was haar verklaring vaag geweest, zoodat deze meer den indruk maakte van een losse onderstelling dan van een logische conclusie, getrokken uit bepaalde feiten.

,,G.G. zal ons de verklaring van dit onverklaarbare moeten geven" — was de slotsom, waartoe mijn vrouw kwam.

„Het is jammer, dat hij alles niet van den aan-