is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRITZ HEISTER

vre heb ik daarvan de wonderlijkste voorbeelden gezien. De eene mensch is in dit opzicht gevoeliger dan de andere."

„En ik heb wel eens opgemerkt, dat mijn vriend Hendriks op dit punt zéér gevoelig is" — zeide G.G. „Maar, Herr Hauptmann, ik wacht nog op het antwoord op mijn vraag, wie voor dezen nacht alarm geslagen heeft."

Hij zeide dit op een toon, alsof het geen oogenblik bij hem opgekomen was, dat de bedoelde vraag zonder twijfel het omgekeerde van bescheiden was. Naar zijn wijze van spreken te oordeelen, was het iets heel gewoons, dat zij beantwoord zou worden. Het was niet gemakkelijk, uit te maken, of hij hierbij een rol speelde dan wel of hij zich inderdaad van een antwoord zeker achtte. Men weet, dat G.G. er in vele gevallen zóózeer van overtuigd was, dat wat hij wenschte gebeuren zou, dat het tegendeel zelfs niet in zijn gedachten opkwam. En het was alsof hij, door dit rotsvaste zelfvertrouwen, dikwijls de menschen, zonder dat zij het wisten, dwong in de richting, waarin hij ze hebben wilde.

Ditmaal ging het niet anders.

„De politie te Linz is gisteravond gewaarschuwd door een kleinen jongen, die hier in de buurt bekend is" — begon de Hauptmann. „Men vond de waarschuwing zóó ernstig, dat men naar Coblenz om militaire hulp getelefoneerd heeft."

„Op het gezag van een kleinen jongen dus — zeide G.G. „Is dat niet 'n beetje ongebruikelijk...?^

„Zeker! Maar het geheele geval is ongewoon."