is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s NACHTS OP HET PLATEAU

die op dit oogenblik hier heerscht. Hebt U één van beiden daaromtrent nog een bizondere opmerking te maken? Hebt U iets bepaalds geobserveerd, dat met de zaak in verband kan staan ?"

,,Ik kan U een mededeeling doen, die een aanwijzing inhoudt omtrent de juistheid van Uw oordeel omtrent Peter Harwig — antwoordde G.G. „Gisteren, dus op den dag nadat 's nachts die rooverijen te Lessenich hadden plaats gehad, waren wij te Altenahr, waar wij de eerste berichten daaromtrent lazen. En toen hebben wij Harwig zien voorbij rijden in den postwagen, die uit Bonn kwam. Hij is dus waarschijnlijk in den kritieken nacht daar in de buurt geweest. En Lessenich ligt niet ver van Bonn "

„Dat geeft werkelijk te denken, Herr Gill!"

„Dan heb ik nog iets te zeggen" — vervolgde G.G. „Maar ditmaal is het meer een vraag dan een mededeeling. U hebt, zooals U zooeven zei, Fritz Heister voorloopig onder Uwe hoede genomen. Is dat reeds geschied, toen hij zijn bericht te Linz brengen kwam?"

„Neen!" — antwoordde von Templer. „Men heeft hem toen, zeer terecht, naar het huis van Peter Harwig laten teruggaan, want anders zou deze allicht vermoed hebben, dat er iets niet in orde was. Eerst vanavond heb ik hem hierheen laten brengen. De jongen zwerft nog al eens op het plateau rond en mijn mannetjes vonden hem gemakkelijk. Nu heb ik hem laten zeggen, dat hij naar huis moet teruggaan. Zoo'n korte afwezigheid kan hij wel goedpraten: daarvoor is hij

I