is toegevoegd aan uw favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STILTE VOOR DEN STORM

zienswijze vereenigen" — antwoordde mijn vrien 1. „Ik eisch zelfs, dat U aan dat „overleg deelneemt. „Met welk recht?"

„Met het recht, dat U mij gegeven hebt, door mij Uw belangen toe te vertrouwen.'

„Ik kan U mijn vertrouwen weer ontnemen. Dat geloof ik niet, meneer De Blok. Sinds wij elkander dezen avond de hand gereikt hebben, zult U dat stellig niet doen. En laat mij U ronduit zeqgen, dat ik Uw tegenwoordigheid verlangt in Uw eigen belang. Misschien voelt Uzelf wel, wat

ik daarmee bedoel." ^ 1 uwv

Het kwam mij voor, dat De Blok weer bleek

qeworden was. 1

Langen tijd zat hij recht voor zich uit te kijken,

zooals hij dat dien avond reeds meer gedaan liad.

„Ik wil niet wijzer zijn dan U — zeide hij eindelijk.

HOOFDSTUK XXIV.

Stilte vóór den Storm.

Voor iemand, die gedurende het nu volgende half-uur binnengekomen zou zijn, ware het een merkwaardig schouwspel geweest, dat hem daar

^De^Blok zat weer op zijn houten armstoel, de ellebogen steunende op de tafel het hoofd steunende op de handen. Hij staarde voor zich uit met wijdgeopende oogen, die niet zagen, en was zoo zeer

:v •• "f.ï. • '• ï • •■>-