is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, nadien kwamen de dokter en de pastoor buiten, ook de burgemeester was binnen geweest. De burgemeester liet Gijs van Haalderen bij zich aan huis komen, hij moest verklaring en uitleg geven. Natuurlijk werd het bekend, dat de jongen den heelen dag in den polder had gelegen. Daar moest Gijs van Haalderen genoeg over hooren en hij kreeg er last genoeg mee, hij zat er tranen om te schreien, hij verontschuldigde zich, dat hij den jongen niet eerst thuis had kunnen brengen, dan was hij met zijn post te laat aan den posttrein gekomen, plicht is plicht. Drie dagen naderhand werd Willem van der Aa begraven. En 's Zondags daarop preekten de pastoor in de kathoüeke kerk en de dominé in het protestantsche kerkje aan de hand van het tragische voorbeeld van Willem van der Aa, over den dood, dien wij niet voorzien, en die komt als een dief in den nacht.

De bladeren zijn van de boomen gevallen. Het is een stille herfst, het is plechtig in de lucht, de heggen en het gras zitten vol van de witte bedauwde wargarens der herfstspinnen, de aardappelen zijn gerooid, ge ruikt de broeische, scherpe lucht van het rottend loof in den mistigen dag. Cis den Doove zit bij het petroleumstel, dat een klein, warm licht geeft en waar het in zijne warme ark zoet en olieachtig van ruikt. Cis zit wat te koken of te braden voor zijn voedsel. Cis is zeer tevreden, de geraniums hebben