is toegevoegd aan uw favorieten.

Dorp aan de rivier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als hij in den avond terugkomt, dan hangen er in den donkere schoon, zachtroode lampions onder de stille, dorre, hooge boomen rond de Wiel te branden. De ijsclub Thyalf is daar aan het feesten en wedstrijden aan het houden in hard en schoon rijden. De prijzen zijn hazen, welwillend beschikbaar gesteld door Janus de Mert den kankerlijder, Cis den Doove en Frederico Dusamos. De oppasser Beysens en de veldwachter rijden mee om de prijzen. De jongens van dokter van Taeke zijn er ook bij, die doen mee aan hardrijden op de korte baan. Ge moet ze zien, die snelle schaduwen, diep voorovergebogen over de vaart van hun knieën, de kin op het ijs, de armen zwaaiend als vleugels, de gezwinde voeten keer op keer achterwaarts in den gestreken, maatvasten slag van hun Friesche doorloopers. Wat een geluiden in den helderen avond, in de ijle, dunne lucht, warme geluiden van stemmen, het zingen van schaatsen en de lange, knallende ratelingen van het ijs, als vele menschen in een troepje bij elkaar komen staan. Bij de lampionnen waaien vlaggetjes, als golvende stroompjes van vloeiende kleuren en licht. Een ernstige rijder, dicht aan den kant in een schoone eenzaamheid, stil in de schemering van het gekleurd ingetogen licht, hangt lichtelijk achterover, zet zich met een duwtje af, tilt het eene been en maakt de feillooze halve cirkels. Dokter van Taeke heeft staan kijken en met vreugde