is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder ik sterf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden hun gezag over hun onderdanen, natuurlijk gecontroleerd en onder leiding van den vertegenwoordiger uit het moederland, om misbruiken tegen te gaan. En u begrijpt, — zelfs een gewone sector is zoo uitgestrekt, dat 't voor ons onmogelijk is op iedere familie of groep afzonderlijk de noodige druk uit te oefenen om gedaan te krijgen wat we willen. Daarom doen we alles via de opperhoofden, en in zijn sector kan de beheerder de uitslagen het beste waarnemen."

„En de ontwikkeling, de evolutie?" waagde Fred Monsen er even tusschen te brengen.

De resident fronste zijn wenkbrauwen, of hij een heimelijk lachje wilde verbergen.

„Vanzelf, — evolueeren we," gaf hij hoffelijk toe. Er was n oogenblik stilte; Monsen voelde zich verlegen en kleurde om zijn onhandigheid.

„Kijk eens," zei de resident opnieuw, bijna vriendschappelijk, „u hebt nog geen practijk. Praat u later over evolutie, en over ontwikkeling als u wilt, maar werk eerst enkele jaren in uw sector." Hij stond op.

„Komt u over 'n uur bij de bijeenkomst van twee opperhoofden, welke ik belegd heb. Ze staan wat vijandig tegenover elkaar. En u begrijpt — we hebben samenwerking noodig." Hij glimlachte. „De evolutie wil dat, en de gouverneur wil dat, al jaren. Ik heb 't op me genomen. Komt u er eens bij, en kijk de dossiers er maar eens over in."

Met deze woorden ging de resident.