is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ten eerste: wilt u Dornik, die toezicht komt houden op het afwerken van het terrein hier, vertellen welke eischen u in dezen stelt? De technische aanwijzingen geef ik hem wel.

Ten tweede: de baas begint ernstig af te takelen. Ik voel mij rot en, wat het ergste is, mijn hersenen beginnen neiging te vertoonen in stopverf te veranderen. Ik heb geen tijd voor rust of verlof. Ik moet wat hebben, dat mij nu direct weer opkikkert.

Ten derde: wie is die patiënt, die u vanmorgen hier gekregen heeft? Forbes toch niet?"

„Inderdaad, mijnheer Forbes."

„Kwaal?"

„Koorts."

„Reden?"

„Intoxicatie."

„Oorzaak?"

„Doktersgeheim."

„Zoo! Heeft u die meid, die hij zich een dag of wat geleden heeft aangemeten, onderzocht?"

„Nog niet. Ik had nog niet het genoegen haar te zien."

„De kaffer! Vertelt mij, dat hij een huishoudster wil hebben, omdat hij 's avonds zoo eenzaam is. En kan blijkbaar niet een paar uur wachten, tot zij door u onderzocht is!"

„Mijnheer Fetter, u loopt wel heel hard van stapel. Op grond waarvan neemt u aan, dat er verband bestaat tusschen de verhoogde temperatuur van den heer Forbes en het feit, dat ik niet de eer had zijn huishoudster te onderzoeken, alvorens zij zijn eenzaamheid wegnam of deelde?"

„Vermoeden, dokter. Maar hoelang kan dat grapje duren? Ik kan Helmer niet zoo lang alleen laten zitten."

„Neen. En dat te minder, omdat de heer Helmer ook ongesteld is. Hij was vanmorgen hier om den heer Forbes te brengen en klaagde mij meteen zijn eigen nood. Zeer waarschijnlijk dysenterie."

„Goed zoo. Er kan nog meer bij!" En weer zijn tabaksdoos te voorschijn halend, draaide hij, volkomen in gedachten verdiept, een strootje, zonder ook maar in het minst te letten op