is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teveel met zijn vrouw afgaf en daardoor zoo beefde met de zaag, welk intermezzo voor de overigen, ook voor hen die aan het kappen waren, aanleiding was er weer even bij te gaan zitten en zich wat theewater uit hun roetzwarte blikken keteltjes in de keel te laten loopen.

De goede stemming van deze menschen hielp Dornik over zijn booze bui heen. En lachend maakte hij wat grappen met hen, waar zij grijnzend op ingingen, totdat er een zijn zaag weer beetpakte en aan de anderen vroeg of zij soms dachten vorstenkinderen te zijn, die den heelen dag thee konden drinken en lachen.

En nu hij weer opgewekt was en blij met zijn werk en dezen brillanten ochtend, kwam er ineens iets in Dornik op als medelijden. Of neen, dat was het niet. Het was hem, als stond Betterman buiten zijn blijheid, buiten alle blijheid, als waren gevoelens van vreugd voor dezen man onbereikbaar, misschien zelfs onbekend. Deze man poseerde maar om een of andere reden en was mogelijk toch wel gekomen om wat kameraadschap te zoeken. En hij werd er zich vaag van bewust, dat hij op Betterman een zekere aantrekkingskracht uitoefende en hem gelijktijdig irriteerde. Weer vol goede bedoelingen nu, wendde hij zich tot Betterman, die zwijgend en in zichzelf teruggetrokken had staan toekijken:

„Kom, ga mee naar het huis en de kampong. Dat wordt je reinste idylle!"

„Goed," zei Betterman, alsof hij ontwaakte, waarmee meteen de uitdrukking van zijn gezicht veranderde van schuw in spottend. „Daar heb ik nog heelemaal niets van gezien."

Terwijl zij den heuvelrug voor zich opklauterden en langs den kam op het huis toeliepen, schoot het Dornik ineens te binnen, dat het toch eigenlijk wel wat vreemd was, dat Betterman hier maar zoo rondkuierde, terwijl hij toch werk genoeg moest hebben.

„Gaat het bij jou zoo gesmeerd, Betterman, dat jij je werk zoo maar in den steek kunt laten?"

„O ja, dat gaat best. Is een kwestie van organisatie!"

„En als de baas nu bij je in de afdeeling komt?"