is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen bouwen aan een betere toekomst. Om vlak daarop ook aan de waarde van die idylle te twijfelen. Omdat die aan mijn man-zijn tenslotte niets kan veranderen. Ook achter die beschaafde vrouwelijke kameraad zou ik telkens en telkens weer aanloopen als de idiote reu achter een loopsche teef. En dan zou ik er mij nog meer voor schamen dan nu. Voor de Zonde is die toestand natuurlijk en dus geen vraagstuk. De beschaafde vrouw is allicht zoover van de natuur af komen staan, dat het voor haar wel een vraagstuk zou zijn, wat voor mij de situatie, het conflict tusschen verstand en lichaamsdrang, tusschen respect en liefde maar erger zou maken. Erger nog. Ik zou geen deel hebben aan den levensstroom, die loopt van moeder naar kind en terug. Ik zou mogen verwekken en werken voor den kost en mij misschien een heele boel kunnen verbeelden. Maar ik zou buitenstaander zijn en zoo nu en dan hunkerend bedelen aan de deur van de slaapkamer van die vrouw om even binnen te worden gelaten."

Fetter keek een oogenblik naar buiten in den mysterieuzen maanavond, waar alles was als een schoone sproke en het ontastbare geluk met het ijle licht verspreid lag over aarde en planten.

„Ik zou willen scheppen als een god. En wat ben ik? Een slaaf! Door mijn geslachtsdrang een slaaf van de vrouw! Er blijft mij niets anders over dan als slaaf voor god te spelen. Al beduvel ik mij er zelf niet mee, mogehjk, dat de wereld mij voor een god aanziet."

Fetter ging zitten en langzaam ebde de onrust uit hem weg.

Toen zag hij eerst hoe stil, versuft en verslagen Dornik er bij zat. En er kwam een groot medelijden in hem op. Arme kerel, dacht hij. Zoo eiken, schijnbaar onaantastbaren, levensstandaard te zien afbreken en stuktrappen door zoo'n bruut.

„Vergeet het, kerel. En bedenk: zalig zijn de armen van geest. Vergeef het Fetter, dat hij een oogenblik heeft laten zien, dat er achter zijn poker-face een kokende ketel staat, waar zoo nu en dan een explosie in plaats heeft. Overigens, Fetter is allerminst alwetend. Het kan ook anders zijn.

En dan, je hoeft de illusie van een gelukkig huwelijk waar-