is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beuren door de volle consequentie te aanvaarden van elke stommiteit, die je begaat. En nooit door de hulp in te roepen van een ander, onder geweeklaag over de pech, die je altijd hebt, en een gunstig lot te verwachten, omdat je meent daar recht op te hebben. Want worden is: het gaan van een langen lijdensweg, wat maar al te vaak vergeten wordt door hen, die de gewordenen benijden. Blijft over de groote categorie van hen, die door gebrek aan gewicht naar boven zijn komen drijven. En die zijn niet te benijden, omdat zij onder een hoop geschetter, geschreeuw en arrogant gedoe een voortdurenden angst verbergen voor het verhes van datgene, wat ze nooit verdienden.

Overigens mijn excuus, dat ik weer aan het zedepreeken ben geslagen. Wat ik eigenlijk zeggen wou, is, dat jij door velen benijd wordt om je werk en om je mooie kebon. Verder, hoe had ik hier moeten slagen, als jij mij niet was komen helpen?"

„Stik. Daar, nu weet je het. Net of wij niet allemaal hier jouw slaven zijn. Zelfs de pil. Net of jij niet met ons doet en laat wat jou goeddunkt. Terwijl je het op zoo'n handige manier doet, dat wij zoo nu en dan nog denken ook, dat wij ons eigen initiatief hebben laten gelden."

Fetter had geglimlacht en ongemerkt Helmer weer te paard gezet, zoodat, toen zij het werk van Dornik rond waren en Fetter zoo terloops op al die kleinigheden de aandacht had gevestigd, waarvan hij meende, dat het goed was, dat Helmer ze ook op Kajoe Kapoer zou toepassen, de laatste weer het gevoel had van onmisbaar te zijn.

Toen Dornik, weer vroolijk en opgeknapt, na zijn thuiskomst 's morgens bij Fetter op het kantoor kwam, had deze een heel ernstig gezicht getrokken, zoodat Dornik schrok en zich beklemd afvroeg of de baas wat in zijn werk gevonden zou hebben, dat niet goed was.

„Ik heb nu twee weken in je afdeeling rondgeloopen en er verschillende dingen gevonden, die ik er niet verwacht had."

„Heb ik de boel zoo bedorven?" vroeg Dornik, terwijl hem het hart in de keel klopte en hem het zweet aan alle kanten uitbrak.