is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot gevolg, in de eerste plaats voor zichzelf. Dus had hij zich de oplossing zoo gedacht, dat iedere onderneming op zichzelf zou staan, maandelijks haar verantwoordingen zouden indienen bij den dokter, bij en onder wien Hamid de centrale boekhouding zou doen, terwijl in kwesties, waarin de administrateurs niet zelf konden of durfden beslissen, door hun drieën besloten moest worden. Een soort reglement voor deze situatie was hij reeds bezig te ontwerpen, zoo, dat geen van drieën een ernstige fout zou kunnen maken, of de andere twee zouden medeverantwoordelijk zijn. Bleef over de vraag: wie moest hij met de administratie van Sebrang Batang belasten?

Daarvoor kwam Betterman in aanmerking. Maar dan moest hij voor diens afdeeling een ander hebben. Omdat hij aan de kwaliteiten van Betterman als waarnemend administrateur eenigszins twijfelde, besloot hij den besten man te engageeren, dien hij krijgen kon. Bleek die beter te zijn dan Betterman, dan kon hij den nieuwen waarnemend maken en na zijn verlof gebruiken om Helmer te vervangen.

Zoo kwam Bessard op Sebrang Batang en bij Fetter inwonen, zoodat hij de beste kans had den man zoo goed mogelijk te leeren kennen. Behalve door den dokter werd er heel wat gevraagd en gegist naar de bedoeling van deze aanstelling, waarop Fetter alleen maar antwoordde: „Wacht en zie." Het heftigst reageerde Forbes. Die beweerde, dat, als Bessard waarnemend zou worden, hij direct zijn ontslag zou nemen, omdat hij van allen het eerst in aanmerking kwam voor promotie. Betterman zei niet veel, maar glimlachte alwetend en spottend.

„Fetter denkt het heel slim te hebben ingepikt," meende hij, „en hoopt Bessard en mij tegen elkaar uit te kunnen spelen. Daar zou hij nog wel eens een zware pijp aan te rooken kunnen krijgen."

Maar Bessard was een bijzondere kerel. Brillant was het beste woord voor hem. Als werker en als collega. Zoodat allen binnen korten tijd onder zijn charme kwamen en niemand meer dacht aan wat er gebeuren ging gedurende Fetter's verlof. En zoo sterk was de invloed van den man, zoo volkomen leefde hij zich in Fetter's streven in, zooveel positiefs straalde