is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoo! Tot nu toe heb ik daar niets, maar dan ook niets van gemerkt. De jongste employé hier weet beter hoe hij zich te gedragen heeft tegenover mij dan u. Die heeft tenminste zijn opwachting gemaakt."

Dat liegt hij, dacht Fetter. De lui zijn veel te veel in de war, dan dat zij er zelfs maar aan zouden denken.

„Mijn excuus, mijnheer Allanbert. Ik wil echter met genoegen mijn fout herstellen. Wanneer komt het u gelegen?"

„Neen, nu hoeft het niet meer. Nu stel ik er niet den minsten prijs meer op." En Fetter valsch aankijkend: „Ik dank u. U kunt gaan!"

„Tot uw dienst!" Fetter maakte rechtsomkeert en ging naar huis, zich er over verwonderend, dat hij nog steeds koel en kalm bleef.

's Middags om vijf uur bleek zijn kantoor afgesloten te zijn. En ook den volgenden dag kon hij er niet terecht. Toen verdween Allanbert voor twee dagen zonder eenig bericht achter te laten. Den zesden dag bracht hij op Kajoe Kapoer door en den zevenden kreeg Fetter schriftelijk opdracht precies om drie uur op het kantoor present te zijn. Tevens hoorde hij langs een omweg, dat de heer Allanbert, gedelegeerde van de directie, dienzelfden middag zou vertrekken.

Eindelijk dus de slotapotheose, dacht Fetter.