is toegevoegd aan uw favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik weet niet, of het dat is voor u en de andere heeren. Ik verkeer inderdaad in een feeststemming, mijnheer Allanbert."

„Nu, ik hoop voor u, dat dat over een uur nog zoo is."

„Daaraan hoeft u geen oogenblik te twijfelen."

„Wij zullen zien. Gaat u zitten. Daar op den hoek."

„Graag, dank u."

Allanbert troonde achter de schrijftafel. In een boog voor hem zaten: Helmer in het midden, geflankeerd door den dokter en Betterman; die hadden naast zich Forbes en Cok, terwijl op de hoeken Dornik en Habekuk zaten. Fetter kwam op een kruk te zitten naast Dornik, die wit zag van nervositeit en verontwaardiging, zoo, dat zelfs de geruststellende klop op zijn schouder en de blik van verstandhouding, die Fetter hem gaf, hem blijkbaar niets hielpen.

Allanbert was zijn zelfverzekerheid wat kwijt geraakt. Hij begon wat bleek te zien, waardoor die, eens fijne, aristocratische kop er wat erg vervallen uitzag. Hij verlegde nerveus wat papieren en begon, ieder om beurten aankijkend, behalve Fetter:

„Mijne heeren. Ik heb u hier bijeen geroepen om u mijn eindoordeel mede te deelen over het hier gedane werk. Natuurlijk bent u geen van allen verantwoordelijk voor de hier bereikte resultaten behalve de heer Fetter. Maar als die resultaten blijven ver beneden redelijke verwachtingen en daarom voor u allen of voor sommigen van u onaangename, zelfs zeer onaangename maatregelen noodzakelijk maken, dan is het billijk, dat u weet, dat de directie die maatregelen treft met een diep medegevoel voor de getroffenen en dat zij het uitvloeisel zijn van het door den heer Fetter gevoerde beheer. Deze heer had ons volledig vertrouwen en onbeperkte volmacht. Dat daarvan misbruik is gemaakt, komt nu, jammer genoeg, op uw hoofden terecht.

Om u echter te toonen, dat ik volkomen rechtvaardig ben, wil ik den heer Fetter alsnog in de gelegenheid stellen om zich tegenover u en dus meteen tegenover de directie te rehabiliteeren."

De meesten begrepen bhjkbaar niets van de vertooning, te