is toegevoegd aan je favorieten.

De brug

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je hebt gelijk. Het is ook onbeschoft mij in jouw gezelschap te gaan verhezen in vraagstukken, die ik net zoo goed in mijn eigen tijd kan oplossen. Goed beschouwd heb je mijn antwoord al. Ik ben alleen op het oogenblik, dat ik dat antwoord wilde geven, op hol geslagen."

„Ik geloof ook wel, dat ik het al weet, dat ik het al begrijp. Maar ik heb toch liever, dat jij het mij zegt. Dan kan ik mijzelf niet langer om den tuin leiden en moet ik mijn houding bepalen, nu direct en voor mijn heele verdere leven. Of meer nog voor het leven van mijn jongens. Dus, vooruit Fetter. En spaar mij niet."

„Toen jelui trouwden, stonden jelui waarschijnlijk op hetzelfde niveau. Of, neen, je zult wel een beetje verder zijn geweest, ver genoeg om te voldoen aan den eisch van Bob, en van de meeste mannen, dat jij voor hem naast minnares ook moeder kon zijn. En alle factoren voor een menschelijk volmaakt geluk waren aanwezig. Bob bleef op dat niveau staan, omdat hij niet verder hoefde, dank zij de moeder, die jij voor hem was. Het kan ook zijn, dat hij al jaren op dat niveau stond, omdat of het leven hem niet tot verderen groei dwong of omdat hij de capaciteiten daartoe miste. Maar dat doet er hier niet toe. Jouw bewustwording echter ging door, gestimuleerd door je moeder worden. Je wist niet, dat jouw kijk op menschen en dingen zich wijzigde, zich verruimde. Maar wel voelde je, dat er afstand kwam tusschen jou en Bob, dien je, om der wille van het eens gekende geluk, met allen wil en liefde, waarover je beschikken kon, trachtte te overbruggen. Wat de situatie moeilijker in plaats van beter maakte, omdat die krachtsinspanning je het groeien van dien afstand juist duidehjker deed zien.

En natuurlijk is het Fetter weer geweest, die je de oogen geopend heeft. Je had heel wat verstandiger gedaan, Lady, Fetter de deur te wijzen dan hem gastvrij te ontvangen."

Lady keek stil voor zich uit. En er kwam een ironische trek om haar wilskrachtigen, iets te grooten, mond.

„Ga door," zei zij, zonder naar Fetter om te kijken.

„Och, er is eigenlijk niets meer te zeggen. Kijk niet om,