is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Met zoo'n steek op."

„Precies. Heb jij dat beeld ingepakt?" „Nee. Wacht es! Nee, dat wou die meneer persee „zelf doen. Dat was een erg duur beeld zeidie, maar „dat waren maar flauwsies, want hij had het voor

„acht pop!"

„Juist. Heb je ook iets bizonders aan dat beeld

„gemerkt ?"

„Iets bizonders? Nee meneer."

„Maar," sprak Willem nu, „jij hebt die beelden „toch zeker ook eerst naar en toen weer van het „podium naar de achterzaal gedragen?"

„Jawel, meneer van Andel, te zamen met Puf. „En heb je toen dat beeld van Napoleon ook gedragen?" vroeg Willem.

„Allicht," antwoordde Dirksen, „maar dat weet „ik zoo precies niet meer. Dat kan Puf ook wel ge„daan hebben."

„Ik zal Puf eens roepen," zei Willem en hij verliet

de zaal.

„Wat is dat nou allemaal over dat beeld van Napoleon?" vroeg Dirksen.

„Moet je dat hier dikwijls zoo schoonmaken?" vroeg Vermeer, de vraag van Dirksen negeerend.

„Een paar keer op een jaar," antwoordde Dirksen. „Maar vanmorgen toen die kisten waren weggehaald, zei meneer, dat ik de zaak nou maar es een „extra-goeie beurt moest geven. We ben altijd bang „voor ongedierte, wandluizen en zoo, begrijp U?"

„Ja, ja, dat is gemeen tuig," zei Vermeer. „O, „daar is meneer van Andel al weer terug met Puf," en Vermeer, gevolgd door Bunt, die steeds zoo'n