is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Vermeer. „Je doe maar. Voor mijn part ontdek je „nog tien verborgen lijken en spoor je twintig verboren zonen op! Wat nou weer ?"

Dit laatste gold den agent Veldman, die een brief binnen bracht en hem Vermeer aanbood.

„Alstublieft, daar was veel haast bij, zei het dienstmeisje dat hem bracht."

Vermeer nam den brief, bekeek hem wrevelig, dan knikte hij stuursch ten bewijze dat Veldman gaan kon, vervolgens scheurde hij het couvert open.

„Van mevrouw Verlinden..." sprak hij onderwijl.

„O... wat heeft die nu weer ?" vroeg Bunt belangstellend.

Het couvert bevatte een briefje van mevrouw Verlinden.

Zeer geachte Heer Inspecteur,

Bijgaand schrijven ontving ik vanmorgen. Wat moet ik doen ? Staat U mij om Godswil met raad en daad bij; ik heb niemand dien ik in vertrouwen kan nemen.

Hoogachtend, Wed. J. G. Verlinden-Toerkens. Van huis 7 Augustus '38.

en dan was er een tweede briefje in een opengescheurd couvert bij, welk briefje op een slordig half velletje postpapier was getikt en als volgt luidde:

Lieve Moeder,

Onder omstandigheden die ik niet nader kan

Het begon met Napoleon.

7