is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

„Zoo, zoo..., weer een ander gezichtspunt," bromde Vermeer, op wien de twee briefjes blijkbaar nogal indruk maakten. „Nu wordt het een soort „Amerikaansche kidnapping" al heeft hier de „kid" „dan ook al de aanvallige leeftijd van half de dertig „bereikt!"

„Zou dat briefje echt zijn?" vroeg Bunt.

„Het is getikt en vermoedelijk wel niet door „Jacques Verlinden, maar dê onderteekening ziet „er echt genoeg uit," en Vermeer vergeleek de enkele woorden van het onderschrift „uw liefhebbende zoon" welke niet getikt, maar geschreven waren, en de J met het handschrift op de prentbriefkaarten, welke hij had achtergehouden.

„Waar komt het vandaan?"

„Er zit een Fransche postzegel op, maar het „stempel is niet goed leesbaar. Overigens zegt die „Fransche herkomst niet veel. Als je in het Zuiden „van België zit, dan is het een oogenblik werk om „per auto even een brief over de Fransche grens „op de bus te doen."

„En komt deze uit een Fransch grensgebied?"

„Vermoedelijk," antwoordde Vermeer, die het stempel nu onder de loupe bekeek. „Ik kan van de „plaatsnaam nog twee letters onderscheiden „e t", ,,'s kijken, dat kan van Givet zijn, dat even over „de grens ligt aan de Maas, ten Zuiden van Di-