is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Hij stelde bizonder veel belang in de miniaturen„veiling van vanmiddag."

„Ah juist. Een kunstkenner, die meneer?"

„Blijkbaar."

„Toonde hij tijdens het gesprek daarover ook, „dat hij er verstand van had?''

„O ja.»

„Hoe kwam dat zoo uit?"

Van Andel aarzelde even.

„Tja, ik heb geen aanteekening gehouden van wat „hij precies zei."

„Nu ja wat hij precies zei, maar wat zei hij dan „zoo ongeveer?"

„Dat weet ik heusch niet meer /'antwoordde van Andel, die met zijn vingers op het blad van zijn bureau trommelde, wat heesch.

„Dat is U blijkbaar ontschoten door al de emoties. „Juist. Meneer van Andel. U heeft terecht en ik „mag wel zeggen op geniale wijze uit mijn woorden „afgeleid, dat deze man werd doodgeschoten. Heeft „U eenig vermoeden, wie dat kan gedaan hebben ?"

„Nee, natuurlijk niet."

„Had hij vijanden?"

„Dat weet ik niet."

„Waren er menschen, die belang hadden bij zijn „dood?"

Van Andel zag Vermeer even strak aan.

„Ik begrijp uw vraag niet."

„Die is toch anders eenvoudig genoeg. Waren er „menschen die belang hadden bij zijn dood?"

„Dat weet ik niet."

„Had hij vrienden of kennissen, zoo onder het