is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ik heb hem gezegd, dat hij vrij was om te gaan „of te blijven, als hij maar zorgde, dat hij in ieder „geval overmorgen weer thuis was. Hier in het „hotel durft hij zich natuurlijk niet te vertoonen."

„En heeft hij beloofd dat hij dat doen zou?"

„Ja. Hij zei: Ik zal zorgen dat U geen last meer „met me zult hebben... Die man is gebroken, hé ? „Een stakker, nu achteraf beschouwd! Hier in „België heeft hij niets op zijn geweten, voor zoover „ik het zie, maar in Holland gaat hij niet vrij uit; „zoomin in de Napoleon-affaire als in de moord „op monsieur Victor."

„Maar in hoeverre is hij bij die zaken betrokken? „Dat is mij nog niet geheel duidelijk!"

„Mij ook niet. Ik doorvoel het alleen in groote „lijnen. Maar van Andel zou me alles zoo uitvoerig „mogelijk mededeelen en ik vertrouw er op, dat „hij dat ook wel doen zal! Zeg Bunt, voor ik het „vergeet, ik moest je nog het compliment overbrengen van onze Spa'sche collega's voor de leuke „manier waarop jij er in slaagde dat dat geboefte „van de villa de deur voor je open deed. Was dat „niet gelukt, dan hadden we veel meer geweld „moeten gebruiken en dan zou de zaak misschien „heel wat beroerder verloopen zijn! Nu werden „ze zoo volkomen overrompeld, dat ze voor verzet „heelemaal geen kans meer kregen!"

„O," zei Bunt, die weer eens moest blozen, „ik „ben blij, dat ik nu toch ook eens wat goeds ge„daan heb!"

Vermeer lachte en schonk Bunt's wijnglas opnieuw vol.