is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een plan gemaakt voor u beiden, om zoo noodig buiten het dorp iets te beginnen. Want ik ken den heereboer voldoende om te weten, dat er in zijn buurt voor u weinig pleizier te beleven zal zijn. En we moeten nu het gevaar niet meer loopen, dat er weer messen getrokken worden, want dan zou de rechtbank minder goed te spreken zijn 1" Hij wachtte even, terwijl hij naar Rouke keek, snel vervolgend :

„Het messentrekken moet nu maar voorgoed afgeloopen zijn, laat die dingetjes voortaan maar thuis jongeman 1 Aan boord zijn ze daar gewoonlijk nog vlugger mee dan op een kermis, maar gewoonlijk loopt het daar dan ook voor beide partijen minder mooi af."

Het was een moment van stil genoegen voor Mr. Actrobius om de uitwerking van zijn woorden gade te slaan. Toen hij hoorde zeggen : „aan boord", had Rouke plotseling het hoofd opgeheven, terwijl zijn vader naar hem keek alsof hij vermoedde, dat hij met den advocaat reeds iets had besproken, waarvan beiden hem onkundig hadden gelaten.

„Hoe bedoelt u dat, aan boord ?" vroeg hij daarop.

Met een lichte fonkeling in zijn blik richtte Mr. Actrobius zich tot Rouke.

„Je vaart graag, nietwaar, volgens je verhaal over de roeitochten met je maat Gerrit-Jan. Wat zou je ervan denken, om op de groote vaart te gaan, de zee op 1 Nou ?"

„O, bij de marine 1" riep Rouke's vader uit, als of hem een licht opging. Zijn dienst bij 't paardevolk in zijn jonge jaren, had hem de opvatting doen behouden,