is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minuut of tien, om hem in 't kort even te vertellen, wat er bij haar thuis allemaal was gebeurd. Ook hij was er door verrast geweest, Gerrit-Jan had hem wel in een zijner laatste brieven geschreven, dat er moeilijkheden met Volvers waren gerezen, maar hij had nooit kunnen denken, dat de boer het zoo ver gedreven zou hebben. Daarbij had hij haar zijn vrees meegedeeld, dat er door die overheersching in 't dorp nog wel meer ongenoegen zou ontstaan. Maar hij had er bijgevoegd, dat het Volvers mogelijk nog wel kon opbreken, als hij teveel hooi op zijn vork nam. Er liep een gerucht, dat in Amerika een groote beurs-crisis dreigde en daardoor zou ook hier te lande de toestand stellig wel beïnvloed worden.

Volvers mocht dan nog zooveel beginnen als hij wilde, maar als de zaken niet meer gingen, zou hij er nog spijt genoeg van kunnen hebben. ...

Op een ochtend vroeg was zij met haar vader mee naar Rotterdam gegaan, om den winkel en het huis op het Noorder-eiland te bezichtigen. Er ging een zaakwaarnemer mee, die door den Rotterdamschen advocaat met de onderhandelingen was belast, iemand die zijn volkje kende.

De zaak zag er slecht onderhouden uit, maar de ligging viel hun wel mee. De kruidenier taxeerde met een enkelen blik de voornaamste dingen, die aanwezig waren. Uit alles bleek hem, dat de oude winkelier nauwelijks eenige aandacht aan zijne gewone zaken had besteed. Alles wat in een winkel goed verzorgd behoorde te zijn, was hier verwaarloosd ; voorraden en inventaris stonden ordeloos dooreen. Het rook er sterk