is toegevoegd aan uw favorieten.

Timboel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er heerscht een vroolijke bedrijvigheid. Er wordt druk versierd, gewit, getimmerd en gezaagd, want een pendoppo, een groot afdak op palen, wordt aan de woning bijgebouwd.

Het huisje is te klein voor de vele menschen, die bij een bruiloft ontvangen moeten worden; waar een gamelangorkest opgesteld moet worden; waar het bruidspaar op een statiebank temidden van alle wederzijdsche vrouwelijke familieleden moet kunnen tronen, en waar geschenken moeten worden uitgestald.

Hoe mooi vindt Timboel de bruidskamer met gebloemde gordijnen en het bruidsbed. Een tafeltje met offeranden voor de geesten van afgestorven familieleden en hoogere machten zet zijn moeder klaar. Zij versiert de wanden enhangtbouquettenop.

Als alles in de beide huizen gereed is, wordt bij de bruid een slamatan gegeven, ter eere van Mohammed, Allah's gezant, en tevens om de geesten der voorouders te bewegen als hemelnymfen op aarde neder te dalen en het huwelijk hun zegen te brengen.

Hardjo en Latiah tronen op de statiebank, omringd door vele vrouwen. De Goeroe spreekt de gebeden uit, telkens onderbroken door het eenstemmig, dreunend „Inggih geroep der mannen,