is toegevoegd aan uw favorieten.

Timboel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCHE LIJST VAN VREEMDE WOORDEN

Andong — soort rijtuigje.

Angkloeng — muziekinstrument uit bamboe kokers bestaand.

Boreh — gewijde zalf.

Bandjir — overstrooming.

Doekoen — man of vrouw, die als dokter of verloskundige

in den kampong optreedt.

Dalang — verteller bij een schimmenspel.

Djait — naaister of kleermaker.

Dessa — inlandsch dorp.

Doerian — zeer sterk riekende vrucht.

Goeroe — dorpspriester, godsdienst beambte.

Grobak — tweewielige huifkar.

Inggih, 'Mbok — ja, moeder.

Ketella — gewas, waarvan den wortel gegeten wordt.

Kali — rivier. .

Katjang — aardnootje.

Keprak — soort ratel, waar de verteller bij een schimmenspel mee ratelt, om zijn woorden klem bij te zetten.