is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoefde toe te eigenen van de conversatie met hun aller leerling.

„Nee," antwoordde ze het hoofd wendend, ,,ze kent enkele woorden Zuid-Afrikaansch, de taal van Sarie Marais, maar overigens spreekt ze alleen het dialect van de Bantoenegers waar ze ook anthropologisch toe behoort."

„En spreekt U die taal ook?"

„Zoo'n beetje, zooals de gemiddelde Indischman Maleisch kent. Het is trouwens minder een taal om er in te converseeren, dan wel om er in te bevelen!"

Van den Drift lachte.

„Nou, nou, dat is wel een karakteristieke uiting van rasoverheersching in de koloniale politiek," sprak hij dan, „om daarvoor een speciale taal er op na te houden!"

„Och," antwoordde ze koeltjes, „ik weet niet of dat nu wel iets te maken heeft met koloniale politiek. De begrippen „Herrnmoral" en „Sklavenmoral" zijn allerminst ontstaan in de Koloniën, maar binnen het kader van de Europeesche samenleving en . . ."

Op dat oogenblik ontstond er een kleine opschudding aan de tafel, hetwelk hierdoor werd veroorzaakt, dat meneer Vignol zijn leeg soepbord, dat Dirk juist van hem wegnam door een overhoedsche beweging uit Dirk's hand stiet, met gevolg dat het met een slag op den vloer aan diggelen viel.

„Och, wat een onhandigheid!" riep hij uit.

„Scherven beduidt geluk, meneer Vignol," sprak Freule Thora.

„Toch was het een groote domheid!" antwoordde hij haar aanziende en er klonk een scherpe ontstemming in zijn toon.

Freule Thora bloosde zichtbaar.

„Ze kleurt zoo echt als een schoolmeisje," zei Pablo Savola zacht tot Steven Herklots, die naast hem zat. „Maar wat een schatje!"