is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jawel, maar ho, ho es even!" riep Piet Sterk uit, „zoo kun je je er maar niet afmaken, vader. Je hebt de functie aanvaard en nu gaat het niet aan, dat jij van een leerarenvergadering nu maar een community-singing maakt. Daar komen ongelukken van!"

„Amice Sterk," sprak Rudolf Medemblik, „het behoort niet tot de goede toon om in een vergadering critiek uit te oefenen op het beleid van de voorzitter!"

„Bravo!" riep Pablo Savola haastig en dankbaar. „Ik geef het woord aan meneer Medemblik!"

„Nee, merci meneer de voorzitter," sprak deze, „ik ben al uitgepraat!"

„Meneeren," sprak Jaap nu, „deze kleine schertsjes zijn zeer onderhoudend vooral in de after-dinner-stemming waarin we allemaal verkeeren."

„Ik niet," zei Steven Herklots.

„Met uitzondering van meneer Herklots," vulde Jaap aan, „en ik geloof zonder dat die stemming daarop influenceer t, dat meneer Pablo Savola waarlijk alle eigenschappen in zich vereenigt, welke een goed voorzitter kunnen tooien. Maar meneeren, onze voorzitter zal naast zich moeten hebben een secretaris en ik stel voor tot deze waardigheid te verheffen de Heer Piet Sterk, die bereids getoond heeft de voorzitter op krachtdadige wijze te willen bijstaan!"

„Je kunt naar de weerlicht loopen!" riep de dikke man, „secretaris is het smerigste baantje in elk bestuur en het wordt alleen begeerd door wat je noemt een ambitieknul! En dat ben ik niet en nooit geweest ook!"

„Toch acht ik U er buitengewoon geschikt voor," zei Pablo Savola.

Er ging een gejuich op.

,,Nöh . . . ik zal geen spelbreker zijn," sprak de dikkerd dan en hij lachte nu ook. „Ik ben dus secretaris. Zit daar nog een belooning aan vast?"