is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog even al pratend met de ruggen naar hem toe stonden, glipte hij vlug weer achter het tentje weg.

Hij liep nu rechtstreeks naar zijn kamer en borstelde zich wat af, want de betreden wegen, hoe fraai ook, waren erg zanderig en stoffig geweest.

Toen hij met dat geborstel klaar was, keek hij even in het park en zag juist Thora en Meedie met haar rackets onder den arm terug komen.

Thora's gezichtje stond strak en ontevreden of ze moe was.

,,Te veel ingespannen, kindlief?" vroeg Jaap zacht in zichzelf. ,,Ja en die verraderlijke double-fault, hé?"

Op den zwarten toet van Meedie viel geen uitdrukking hoegenaamd waar te nemen.

De beide meisjes zeiden niets tegen elkaar; Jaap school even weg, keek nog om een kiertje, tot ze in een bocht van het pad verdwenen.

Hij glimlachte, stak een versche sigaret op en neuriede tusschen het rooken door.

Pipsy — Thora!

Pipsy was een echte schat en Thora was een kattekop!

Hij ging aan zijn tafel zitten, nam papier voor zich en begon een brief te schrijven aan Oom Frederik en Tante Martha, die na de promotie nog niets van hem hadden gehoord!

Dien avond, juist toen de zes leeraren zich allen voor tafel verkleed hadden, kwam Dirk hen verwittigen dat er heden niet in de gewone eetkamer zou worden gemiddagmaald, maar in de roode zaal en dat de heeren verzocht werden bij het gongen in de tuinkamer te willen komen.

„Plechtig!" zei van den Drift, toen Dirk weg was. „Zou er wat bizonders aan de hand zijn?"

„Misschien aanschouwen we nu onze oude Barones