is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS'

zou hem zeker opmerken en dit rapporteeren.

Hij overdacht nog eenige oogenblikken de situatie en dan plots ontdekte hij door zijn binocle in de richting van het station, op ongeveer een kilometer afstand, de waarschuwingsborden voor een onbewaakten overweg.

Dat was de oplossing!

Hij sprong vlug overeind en stevig doorstappend langs de spoorbaan, had hij weldra dien overweg bereikt.

Het leek er wel iets op of de conservatieve beginselen van den Baron zich ook hier nog lieten gelden, want de weg, dien Herman thans insloeg, was ook ongeplaveid, al verkeerde hij dan ook niet in zoo'n hopeloozen toestand als die, welke naar het landgoed voerde.

Maar tot zijn vreugde merkte hij al spoedig na een bocht, dat de weg evenwijdig met de spoorbaan ging loopen en dan kon het ook niet anders of deze weg moest in het verlengde liggen van den klinkerweg naar Loosdorp.

Hij volgde hem tot hij dienaangaande zekerheid had en zoodra hij nu in de verte het station ontdekte en zelfs de huisjes van de spoorwegarbeiders in het oog kreeg, zette hij zich in het gras aan den berm van den weg en wachtte daar rustig het invallen van de duisternis af.

XV.

Het sloeg juist elf uur op de torenklok van het kasteel toen Herman het punt bereikte, tot hetwelk