is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

druk van Herman afviel, doch die verluchting duurde maar even, dan schoot het ronken weer fel aan, doch slechts enkele minuten, dan viel de weldoende stilte opnieuw om hem heen; het toestel dook blijkbaar, want het vloertje van de bagageruimte kwam weer schuin te staan, zoodat hij met dekkleed en al tegen den wand gleed naast het deurtje.

Hij verwachtte nu ieder oogenblik het gesis te hooren van het water, waarop gedaald werd, maar in stede daarvan voelde hij na een lichten schok, dat hij op den grond terecht kwam, hij reed, taxiede blijkbaar over een gladden vloer van beton of asfalt, in snel minderende vaart, stond stil.

In de stuurhut wisselden de twee mannen weer enkele woorden, dan werd het deurtje naar buiten geopend; iemand sprong, zonder van het trapje gebruik te maken, op den grond.

Plots hoorde Herman nu in de verte de zware sirene van een zeeboot en even later de claxon van een auto.

Ineens ronkte de motor weer en kwam er opnieuw beweging in het toestel. Herman hoorde het geluid van schuifdeuren, welke klaarblijkelijk werden geopend, Toen stopte de motor, het toestel rolde nog even door, stopte dan ten tweede male. De lichtstreep onder het deurtje verdween. Weer ging het deurtje naar buiten open en de tweede persoon verliet de stuurhut, maar deze maakte wel gebruik van de trapjes.

Er klonk een zacht rustig gepraat, voetstappen verwijderden zich, dan was er weder het geluid der schuifdeuren, de klap van het samen komen. Toen werd alles stil.