is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

De heer Radek trok een bedenkelijk gezicht en floot even.

„Van dezelfde emissie," herhaalde hij dan, „Tja . . ik weet niet... Probeert U eens een paar Belgische biljetten van dezelfde emissie bij elkaar te krijgen. Dat valt heusch niet mee. En dan van een vreemd land!... Ik heb er hier nog wel. .." en hij haalde zijn portefeuille voor den dag en zocht er in, „zelfs nog vier van die dingen bezit ik... Van welke datum is dat exemplaar, dat ik U gaf?"

,,8 Maart 1930," antwoordde mevrouw Ludmilla, die met het biljet in haar handen zat.

De heer Radek bekeek zijn exemplaren een voor een, maar schudde dan het hoofd.

Geen een er bij?" vroeg de heer Tulescu een beetje bedrukt.

„Nee, en als we naar een wisselkantoor gaan, dan is het ook luk raak, dat we er daar een vinden

„Bovendien zou het zeer onvoorzichtig zijn om daar speciaal naar te gaan snuffelen," merkte de heer Tulescu op.

„Maïs, monsieur Radek!" riep plotseling mevrouw Ludmilla, die de vier andere biljetten van den heer Radek nu bekeek. „Nous n'avons pas besoin du tout de deux biljets du 8 Mars 1930 . .. voila ... ici... ici... hier zijn er twee van 26 Augustus 1936!"

De heer Tulescu griste ze haar begeerig uit de hand, bekeek ze onder de loupe, welke op zijn bureau lag.

„Ah quel' veine!" kreet hij dan. „Monsieur Radek, ik ben niet bijgeloovig, dat laat ik aan mijn vrouw over, die droomt van verschrikkelijke visschen, die kreeften opeten, ha, ha, ha ... maar onze transactie