is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

„Ja, ja, ik weet het.. . hierheen, zei Dirk, die nu de leiding nam.

Herman haastte zich terug naar de ronde torenkamer.

Daar vond hij alles nog vrijwel eender, als toen hij die kamer verliet, met dit verschil, dat de monden van meneer Schandevel en van Madame Thérèse waren dichtgepleisterd.

„Ja," vertelde van den Heuvel, „die meneer riep maar niks als: Nondeju, nondeju en die dame kon heelemaal haar mond niet houen!"

„Dom!" zei Herman.

Op dat oogenblik kwam juist Derksen, de rechercheur, die uitgezonden was om de brug neer te laten,

in de kamer.

„Inspecteur," sprak hij, ,,de brug is neer; dat was nog een rare karrewei en de auto staat voor.

„Prachtig," sprak Herman. „Hoeveel plaatsen zijn er in die wagen?"

,Zes."

„Kan niet mooier," en Herman keek den kring eens rond. „Mag ik de dames en heeren dan maar verzoeken om op te staan. Wacht, die dame, die haar mond niet kon houden, zit vast aan haar stoel. Maa maar los, maar houdt haar beenen in de boeien Zie zoo en nu voorwaarts, marsch! Met rotten links! Mxj

maar achterna."

Het was toch maar een treurige stoet, welken de bevrijde gevangenen daar even later in de hall v°0J"bij zich naar buiten zagen trekken. De Baron wankelde op zijn beenen en dat scheen geen simulatie te zijn. En al de heeren en mevrouw Krol liepen gebogen, door de wijze waarop ze geboeid waren en staarden