is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan dood water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens omzetting van uw bedrijf bc burfprwiur \wii

op uw aanvraag reed<> vermeld, dat hij u credirt,v/&tnii% ;>/ Hebt u aan uw rapport nog iet» toe te vc:jgen, n.' / r <)*■ l/ur gemeester?"

«Hij « een van de bette vmchen van de vJoot,/' d-

burgemeester grif.

„Dan valt,' gaat de efftn item van der/ arr^/tenaar voort, jt, onderzoeken, in hoeverre de aanvrager bdaofj^»/»n m de zin der wet. Hebt o gedurig op de ZjjóAutm ymêóntf'

ar. ~ r. jaar af ben ik op de boller 'ttt*?., v* :.v" antwoordt Poo.

„Ü vraag of a op de Ztttdtrzu pcrncht hibt" \w;&3u? arr-ccer-aar oadn^M^L

Pvin r-. tr. ;r. r-rw ï rr r.j; "K"'w.- v,.. r^> .Ja Vjém4

LIL* !.*•■* j~ "

«Nooér 00 de >MV>rdzee?"

,C ie^er. s_" antvoccdt Pon afduwt ^ "

—^ y>Oït '>3' Y.ïs'

-jasz&r*r Wat Ka moeaee m» zkl» fit ft Smk&m, fW

Soope er omdaea-

^rrn. T^t x ->

- e ie»: rmssduea tuv»~ ^ 1 SIEÉE rsa op ie Tmètrzttf

VMMru ILILA. vu vaikür vt 71MC>

v-i -v-ic^x iurxc -nes ie *ssrwe er ue. ~

Kcraaaac'31 ^rvm&a. H*. ^imiacfuf <vm <•:«

k"*- «* ixer ie dj&ftgm ** tSftrfk . V 3g^ i/üv ?. ^

rnes^ h wiiinmug jexia^ci tenic e vnrutn tf w.w>?t*c craii: ru^i acater ie Mm Ze tmrten ggs tleaedt m-