is toegevoegd aan uw favorieten.

Alles komt terecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er had mij hier nog niemand ontdekt. Gij moet mij wel hardnekkig opgespoord hebben. Dus hebben onze kameraden over ons onderonsje met u gesmoesd."

Hij zocht achter mijn rug naar een plaatsje om langzaam de beenen te strekken. Toen bleef hij een heele poos bewegingloos liggen met gesloten oogen, blauw van bleekheid, als wilde hij een groote verzwakking op mijn vraag laten antwoorden. Ik onderbrak met geen woord zijn roerloos zwijgen. Hij scheen tenslotte te ontwaken en in een glimlach berispte hij mij grappig:

„Gij hebt een hart van steen. Zelfs mijn bloedende wonden kunnen u niet ontroeren. Wat wilt gij dan van mij weten? Ik ben vast besloten om mijn geheimen mee te nemen in het graf." Hij deed alsof hij naar adem hijgde:

„Denkt gij dat ik het overleven zal?" Er was achteloos duivelsche spot in zijn stem, die hij zwak huichelde.

Ik haalde de schouders op en zei:

„Kwaad kruid vergaat niet. Niet zoo gauw. Onnoodig mij wat wijs te maken."

„U niet, maar den anderen. Hoe stelt ze 't?"

„Zij wacht op uw genezing om te genezen."

„Wat een schat!"

„Onderschat haar niet."

„Ik denk er niet aan. Het is waarlijk een char-